top of page
Anchor 1
UNESCO JA PYHÄT PAIKAT

 


Israelin ja palestiinalaisten mutkikkaassa poliittisessa konfliktissa on monenlaisia vivahteita. Intohimojen vyyhteen sekoittuvat muun muassa uskonnolliset tunteet, kulttuuri ja poliittinen historiankirjoitus.
Esimerkiksi vajaat kaksi vuotta sitten YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco, nimesi kiistellyllä Länsirannalla sijaitsevan Hebronin vanhan kaupungin maailmanperintökohteiden listalleen. Unesco päätti asiasta suljetulla äänestyksellä äänin 12-3. Kuusi maata jätti tuolloin äänestämättä.
Israelin hallituksen mielestä YK -järjestön päätös jätti jälleen huomiotta juutalaisen historian. Hebronia pidetään yhtenä juutalaisuuden pyhimmistä kaupungeista, johon on aikoinaan haudattu kantaisät Aabraham, Iisak ja Jaakob puolisoineen. Tätä hautapaikkaa kutsutaan Makpelaksi.
Palestiinalaiset puolestaan pitivät äänestystä kansainvälisen diplomatiansa menestyksenä. Israelin läheinen liittolainen Yhdysvallat lakkasi rahoittamasta Unescoa vuonna 2011 sen jälkeen, kun järjestö otti palestiinalaisalueet varsinaiseksi jäsenekseen.
Hebronissa asuu noin 200 000 palestiinalaista ja viitisensataa israelilaista, joita usein nimitetään siirtokuntalaisiksi.
UNESCOn hallintoneuvosto antoi jo vuonna 2016 äänestyksen jälkeen lausuntonsa Jerusalemin temppelialueen merkityksestä. Näin ikään kuin konfirmoitiin se, että Vanhan kaupungin temppelialueella ei ole yhteyttä juutalaisuuteen.
UNESCO korosti Temppelivuoren pyhyyttä ennen muuta islamille, ja mainitsee vain ohimennen, että alue on merkittävä kahdelle muulle monoteistiselle uskonnolle eli juutalaisuudelle ja kristinuskolle.
Raamatun ajan temppeli sijaitsi tuolla samaisella paikalla eli Moorian vuorella, jossa Aabraham aikoi uhrata Iisakin. Islaminuskoiset puolestaan sanovat, että Aabraham aikoi uhrata Ismaelin.
Myöhemmin puhuttiin Araunan puimatantereesta, jonka kuningas Daavid osti kanaanilaiselta Jebusin heimolta temppelin paikaksi. Tuon Jumalan temppelin rakensi Daavidin poika Salomo noin 3000 vuotta sitten. Unescon päätös osoitti jatkoa järjestön politiikalle, johon vaikuttavat vahvasti islamilaisten maitten ehdotukset. Palestiinan hallinto on tehnyt yli 20 esitystä Unescon maailmanperintölistalle. Niiden joukossa on kohteita Jerusalemista, samoin Hebronin vanha kaupunki.
Vahvasti arabienemmistöisessä kaupungissa on tuon hautamonumentin päällä Jeesuksen aikainen pyhäkkö, joka on nykyisin jaettu juutalaisten ja arabien kesken.
Palestiinalaishallinto on myös ilmoittanut, että se toivoo Unescon vahvistavan Kuolleenmeren ääreltä Qumranin alueen omaksi maailmanperintökohteekseen. Qumranilta on löydetty maailman vanhimmat Raamatun käsikirjoitukset, jotka on kirjoitettu pääosin hepreaksi noin 2000 vuotta sitten. Suurinta osaa näistä löydöistä säilytetään Israel museossa Jerusalemissa. Palestiinalaisten maailmanperintölistalla on myös Betlehemin Syntymäkirkko sekä vahvan islamilaisen Umajadi kauden palatseja.
Israelin lisäksi Yhdysvallat vastusti vuosikymmenen alussa Palestiinan hyväksymistä Unescon jäseneksi. Perusteena on se, ettei Palestiinaa ole vielä tunnustettu riippumattomaksi valtioksi. Vakavat neuvottelut Palestiinan itsenäistymisestä keskeytyivät jo liki 20 vuotta sitten.
Jerusalem -äänestyksen jälkeen vuonna 2016 Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu totesi, että Unescossa jatkuu absurdi teatteri, jossa lanseerataan, ettei Israelin kansalla ole historiallista yhteyttä temppelialueeseen ja Länsimuuriin. Netanjahun mukaan nämä äänestäjät eivät tunne Raamattua. Mikäli Raamattua ei edes halua tutkia, hän suositti Unescon edustajille matkaa Roomaan keisari Tituksen riemukaarelle, jonka veistoksessa kuvataan ryöstösaalista, jonka roomalaiset toivat Jerusalemista tuhottuaan juutalaisten temppelin vajaat 2000 vuotta sitten.
Tituksen voitonreliefissä on kuvattu juutalaisen uskonnon ja temppelin symboli, seitsenhaarainen lampunjalka, menora. Menora on tänään Israelin valtion vaakunatunnus.
Netanjahu myös irvaili, että pian Unesco saattaa todeta, että keisari Titus omaksui voitonmerkkiinsä sionistista propagandaa. Netanjahun mielestä, jos väitetään, että Israelilla ei ole yhteyttä temppelialueeseen ja Länsimuuriin, se on sama kuin väittäisi, ettei kiinalaisilla ole yhteyttä Kiinan muuriin tai että Egyptillä ei ole kytköstä pyramideihin.


(Lähi-idän uutistaustoista voit lukea Kinneret Tours Oy:n nettisivun linkeistä)

HEIKKI KANGAS, Israel

Israel raportti to 21.3.2019

UNESCO JA PYHÄT PAIKAT - HEIKKI KANGAS
00:0000:00
Anchor 2
JUUTALAISUUDEN JUURET


Kuka on juutalainen, ja mitä on juutalaisuus? Tarkoittavatko nämä kysymykset samaa asiaa?

Karkeasti yksinkertaistaen voi määrittää juutalaisuuden sekä uskonnoksi että kansallisuusaatteeksi, jonka juuret ovat vuosituhanten takana. Myös kansallisuusaatetta ovat kantaneet raamatullisena ytimenä viisi Mooseksen kirjaa, Toora.

 

Toisaalta reilut 100 vuotta sitten syntynyt juutalaisten poliittinen kansankotiaate, sionismi irtautui selvästi uskonnollisesta viitekehyksestä. Siksi monet ortodoksijuutalaiset eivät julistaudu sionisteiksi, vaikka se perusteiltaan tarkoittaa juutalaisten vuosituhantista kaipuuta Israeliin ja sen pääkaupunkiin, Jerusalemiin.

Useimmille kristityille juutalaisuus on siis uskonto, joka perustuu Vanhan testamentin kirjoihin.
Uskonnolliset juutalaiset eivät kuitenkaan ajattele samalla tavoin. Juutalaisen kansan enemmistö laskee polveutuvansa patriarkoista Aabrahamista, Iisakista ja Jaakobista. Se on fakta Raamatunkin valossa.

Juutalaisille Mooses oli suuri Jumalan lain välittäjä. He näkevät profeettojen sanoman juurena, josta nousee suurin osa heidän elämäntapansa eettisistä ja moraalisista ohjeista. Juutalaisen jumalanpalveluksen ytimenä ovat psalmilaulut.

Kun tutkitaan juutalaisuuden pitkää historiaa, erityisesti on tarkkailtava uskonnon murrosvaiheita, jos haluamme ymmärtää tämän päivän juutalaisuutta myös elävänä uskontona, ei vain kulttuurina.

 

Näitä juutalaisuuden murroksia olivat suurvaltakauden eli Daavidin ja Salomon jälkeinen aika, noin 3000 vuotta sitten. Sitä seurasi yhtenäisen kuningaskunnan hajoaminen kahteen, pohjoiseen Israeliin ja eteläiseen Juudeaan. Pohjoinen joutui jo assyrialaisten valloitusten aikaan pakkosiirtolaisuuteen eli noin 700 vuotta ennen Jeesusta. Juudean asukkaat vietiin Babyloniaan reilut sata vuotta myöhemmin, jolloin babylonialaiset tuhosivat juutalaisten uskonnonharjoituksen keskuksen, Jerusalemin temppelin.

536 ennen Jeesusta juutalaiset saivat aloittaa Esran johdolla temppelin jälleenrakentamisen ja uhritoimitukset elvytettiin. Jeesuksen aikalainen kuningas Herodes Suuri saneerasi toista temppeliä niin perusteellisesti, että voitaisiin oikeammin puhua kolmannesta temppelistä. Juuri tämän temppelin roomalaiset tuhosivat vuonna 70.

 

 

 

Jeesus profetoi temppelin hävityksen, kun hänen oppilaansa ihastelivat massiivisen temppelin kiviä ja muureja.

 

Merkittävintä näissä murroksissa oli temppelien tuhoamiset. Babyloniassa alkoi kehittyä "juutalainen teologia". Kun eläinuhreja ei enää voitu suorittaa kuten ennen, tuli uusia tapoja olla yhteydessä Jumalaan. Tässä uskonnollisessa vallankumouksessa syntyi uuden tyyppinen jumalanpalvelus, papiston keskeinen asema väistyi, tilalle alkoivat tulla juutalaisuuden suuret opettajat, rabbit.

 

Nämä opettajat toivat Vanhan testamentin rinnalle suullisen perimätiedon, Talmudin ja hiljakseen syntyi muun muassa Vanhaan testamenttiin pohjaava, yli 600 käskyä ja kieltoa sisältävä selityskokoelma, jota pyritään soveltamaan myös tämän päivän tarpeisiin. Näin on syntynyt monia ohjeita, jotka saattavat huvittaa meitä kristittyjä, mutta jotka ovat suurelle joukolle uskonnollisia täyttä totta.

Tunnetuimpia ovat ruokaa koskevat puhtaussäännökset. Esimerkiksi sen pohjana, että juutalaiset eivät sekoita toisiinsa maito- ja liharuokia, on 3. Mooseksen kirjan kehotus; "älä keitä vohlaa emänsä maidossa". Monet muut sovellukset ovat paljon myöhempää perua.

 

Temppelin rakentamista odotettaessa muodostuivat synagoogat ja kansan keskuudessa alkoi uudella tavalla painottua sapatin vietto. Samoin kiinnitettiin huomiota niihin Tooran osiin, jotka eivät olleet riippuvaisia uhrista. Kehitettiin myös uusia tapoja viettää juhlia ilman uhria.

 

TEMPPELIPALVELUS oli erottanut juutalaiset ympärillä olevien kansojen turmeltuneista ja moraalittomista epäjumalakulteista.

Raamattu kertoo, miten juutalaisten turmion tien alkuina olivat lankeemukset naapurikansojen väärään jumalanpalvelukseen.

Kaiken kaikkiaan Vt:ssa on kuutisenkymmentä äärimmäisen vakavaa varoitusta uhrikukkuloista. Temppelin hävitys ja karkotus Luvatusta maasta johti oikeastaan entistä suurempiin kiusauksiin langeta Jumalan tieltä. Siksi uudet johtajat etsivät muita tapoja ilmaista Jumalan pyhyyttä ja juutalaisten erilaisuutta. Tämä on ollut kansan vahvuus diasporassa. Se on säilyttänyt identiteettinsä nimenomaan uskontonsa kautta.

 

(Lähi-idän uutistaustoista voit lukea tai kuunnella Kinneret Tours Oy:n nettisivujen linkeistä)

HEIKKI KANGAS, Israel

RADIO DEI, viikkoraportti to 14.3.2019

JUUTALAISUUDEN JUURET - HEIKKI KANGAS
00:0000:00
BIBI SYYTTEESEEN?

Israelissa on jo pian kaksi vuotta tutkittu pääministeri Benjamin Netanjahun mahdollisia taloudellisia väärinkäytöksiä. Hänen oletetaan muun muassa ottaneen vastaan varakkailta ystäviltään luksuslahjoja sekä suosineen mediataloa, joka vastineeksi olisi käsitellyt häntä positiivisesti uutisoinnissaan. Netanjahu on saattanut lahjojen ja kytkysopimusten vuoksi ajaa etuisuuksia ystävilleen. Korruptiotutkinnassa on kolme isoa syytekohtaa.

 

Päätös korruptio-oikeudenkäynnistä tuli vain reilu kuukausi ennen Israelin parlamenttivaaleja, joissa Netanjahu näytti kulkevan Likud -puolueensa keulassa kohti vaalivoittoa. Nyt päätös oikeudenkäynnistä on vaikuttanut mielipidemittauksiin. Vaalivoittoon on näillä näkymin karauttamassa uusi keskustan vaaliliitto, jota johtaa entinen puolustusvoimien komentaja Benny Ganz.

Netanjahu on pyrkinyt vaalikampanjassaan vetoamaan Ganzin kokemattomuuteen politiikassa. Ganz on noussut julkisuuteen pitkästä aikaa samantapaisella vahvalla karismalla kuin politiikassa kolmella vuosikymmenellä vaikuttanut, myös entinen puolustusvoimien komentaja Jitzhak Rabin.

Netanjahu on ollut pääministerin tehtävissä pisimpään Israelin poliitikosta. Kilpailevat poliitikot ovat tietenkin vaatineet jo viime vuodesta lähtien hänen eroaan. Pääministerillä on edessään pitkä oikeusvyyhti. Hänen edeltäjänsä Ehud Olmert tuomittiin lahjusskandaalin seurauksena vankilaan.

1990-luvulla uskonnollisen Shas puolueen puheenjohtaja Arieh Deri tuomittiin kolmeksi vuodeksi vankeuteen. Hän toimi tuohon aikaan sisäministerinä kuten nytkin. Derin katsottiin käyttäneen ministeriasemaansa väärin ja antaneen perusteettomia avustuksia uskonnollisille kouluille ja kulttuurilaitoksille.

Derin tuomio johti hetkellisesti jopa uskonnollisen puolueen kannatuksen nousuun, sillä puolueen tukijat tulkitsivat tuomion vainoksi heitä kohtaan. Deristä tuli monien silmissä syytön marttyyri.

Deri tuli politiikkaan nuorena. Hän ehti toimia ennen korruptiotuomiota useita vaalikausia parlamentissa. Vapauduttuaan Derillä oli viiden vuoden karenssiaika politiikasta, mutta jo vuonna 2012 hän palasi politiikkaan ja syrjäytti Shas –puolueen puheenjohtajan paikalta myös sisäministerinä toimineen Eli Jishain. Deristä tuli Netanjahun hallitukseen jälleen sisäministeri.

Netanjahu on soimannut syyteharkintaa noitavainoksi häntä kohtaan. Likud -puolueen vetoomuksella syyteharkinnan lykkäämisestä vaalien yli ei ollut vaikutusta oikeuskanslerin päätökseen.

Vaikka istuvan pääministerin puolustajien joukko on harventunut, jotkut kannattajat ovat uhkailleet syyttäjäviranomaisia, joille asetetaan poliisin erikoisvartioita.

Netanjahun suosion laskusta huolimatta, monet yhä näkevät hänet sopivimmaksi kandidaatiksi pääministerin tehtävään.

Poliisin tutkimusaineisto oli riittävä, jotta maan korkein syyttäjäviranomainen, oikeuskansleri Avichai Mandelblit päätyi syytetoimiin.

Netanjahun kannattajien vetoomukset, että Netanjahu on joutunut tiedotusvälineitten ja vasemmistopoliitikkojen ajojahdin kouriin, eivät enää toimi. Tässä kampanjassa on mm. huudettu iskulauseita, että "Bibi on syyllinen, kunnes hänet todetaan viattomaksi". Bibi on pääministerin lempinimi.

Netanjahun virkakauden viime kuukausiin on heijastunut myös Syyrian sisällissota, johon Iran on sekaantunut Golanin kukkuloilla. Gazan konfliktin ohella Netanjahu onkin kampanjassaan kehunut omaa osuuttaan näitten kiistojen hallinnassa.

Muutamaan vaalikauteen Israelissa eivät keskustan ja vasemmiston puolueet ole päässeet yllättämään Netanjahun oikeistolaista Likudia.

Helmikuun puolivälissä saatiin kuitenkin monien jo kauan odottama päätös, kun kaksi pääpuoluetta yhdistivät voimansa ja lähtivät tosissaan haastamaan Netanjahun pääministeriyttä.

Keskustaa edustavissa puolueissa on mielenkiintoinen kombinaatio; ehdokkaitten kärkinelikössä on Ganzin lisäksi kaksi entistä kenraalia ja muutamia vuosia hallitusvastuussakin käynyt entinen toimittaja Jair Lapid.

Viimeisimpien mielipidemittausten mukaan keskustan koalitio, joka kantaa nimeä sinivalkoinen, kukistaa oikeiston Likudin melko selvästi huhtikuun alun parlamenttivaaleissa. Netanjahun korruptiosyytteet ovat selvästi laskeneet hänen kannatustaan. Huhtikuun vaalit ovat siis tällä kertaa poikkeuksellisen mielenkiintoiset.

 

(Lähi-idän uutistaustoista voit lukea ja kuunnella Kinneret Tours Oy:n nettisivujen linkeistä)

HEIKKI KANGAS, Israel

Viikkoraportti to 7.3.2019

BIBI SYYTTEESEEN? - HEIKKI KANGAS
00:0000:00
Anchor 3
bottom of page