top of page
Kinneret Tours -Israelin matkoja

Koe pyhä ja eksoottinen Israel

TURVALLISUUDESTA

8.2.2023  Israel: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Israel sekä Palestiinalaisalueen Länsiranta ja Itä-Jerusalem: Noudata erityistä varovaisuutta. Jenin ja Nablus: Vältä tarpeetonta matkustamista. Palestiinalaisalueen Gaza: Vältä kaikkea matkustamista. Gazan, Libanonin ja Syyrian vastaiset raja-alueet: Vältä tarpeetonta matkustamista. Jerusalemin alueella sekä Länsirannalla on usein levotonta ja väkivallantekoja. Yksittäisiä väkivallantekoja Israelissa.

Ajankohtaista

Turkin kaakkoisosassa oli voimakas maanjäristys 6.2.2023. Jälkijäristykset jatkuvat alueella ja voivat tuntua myös Israelissa. Matkailijoita kehotetaan noudattamaan tarkoin viranomaisten ohjeita ja seuraamaan tiedotusvälineitä.

Turvallisuustilanne alueella vaihtelee ja voi muuttua nopeasti. Matkustajia ja alueella asuvia suositellaan seuraamaan turvallisuustilannetta ja noudattamaan viranomaisten ohjeita.

Israel on poistanut maahan saapuvilta ulkomaan kansalaisilta korona-rajoitukset ja myös 9.10.2022 alkaen aiemmin maahantuloon vaaditun etukäteisilmoituslomakkeen. Tarkemmat tiedot: https://corona.health.gov.il/en/abroad/arriving-by-air/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Palestiinalaisalueen ajankohtaista tietoa löydät Suomen yhteystoimiston verkkosivuilta. Edustustot päivittävät ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

Suomen yhteystoimisto Palestiinalaisalueella:https://finlandabroad.fi/web/pse/etusivu

Paikallisviranomaisen verkkosivut: https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen turvallisuustilanne

Israelissa ja miehitetyllä Palestiinalaisalueella (Länsiranta, Itä-Jerusalem sekä Gaza) on terrori-iskujen riski. Levottomuutta ja yksittäisiä väkivallantekoja esiintyy usein etenkin Länsirannalla ja Jerusalemin alueella sekä Jeninin että Nabluksen kaupungeissa. Gazan turvallisuustilanne on heikko ja saattaa muuttua nopeasti aseellisiksi yhteenotoiksi ja raketti-iskuiksi. Myös muualla kuin Gazan vastaisella alueella, etenkin Israelin pohjoisosissa, on raketti-iskujen riski.

Ulkomaalaiset eivät ole harkitusti terrorismin kohteena, mutta välillisesti uhka saattaa kohdistua myös heihin. Kivien ja polttopullojen heittely, puukotukset sekä esimerkiksi autolla väkijoukkoon ajamalla tehdyt iskut ovat mahdollisia ja voivat kohdistua myös sivullisiin.

Itä-Jerusalemin alueella, joka käsittää myös Jerusalemin vanhan kaupungin, on poliittisen tilanteen vuoksi ajoittain levotonta. Esimerkiksi vanhassa kaupungissa sijaitsevien Al-Aqsan moskeijan ja Länsimuurin (Itkumuurin) alueilla vierailevien on syytä noudattaa tavanomaista suurempaa varovaisuutta ja varautua perusteellisiin turvatarkastuksiin.

Liikkumista Jerusalemin vanhassa kaupungissa sekä Öljymäellä tulee välttää pimeällä. Alueella on esiintynyt taskuvarkauksia ja ajoittain matkailijoihinkin kohdistunutta väkivaltaa.

Joukkoliikenteeseen on aikaisempina vuosina kohdistunut yksittäisiä iskuja. Suosittelemme välttämään Israelin siirtokuntia palvelevien joukkoliikennevälineiden käyttöä. Israelin eteläosissa sijaitsevan matkailukohde Eilatin turvallisuustilanne on ollut yleisesti ottaen hyvä, mutta raketti- ja muiden iskujen mahdollisuutta ei voida sulkea pois.

Vältä raja-alueita. Israelin ja Egyptin rajan läheisyydessä, raja-asemilla sekä Egyptin puolella vierailtaessa on tarpeen varautua tavallista perusteellisempiin turvatarkastuksiin, sekä turvallisuustilanteesta johtuviin mahdollisiin matkustusviivästyksiin. Teiden turvallisuustilanteen suhteen tulee noudattaa paikallisviranomaisten ohjeita, muun muassa teiden aukiolojen suhteen.

Kaikkea matkustamista Gazaan on vältettävä. Israel kontrolloi Gazan rajanylityspaikkoja. Gazan ja Israelin välinen raja-alue on erityisen riskialtista aluetta.

Gazan infrastruktuuri on Israelin sotilasoperaatioiden jäljiltä edelleen paikoin vaurioitunut. Erityisen riskin aiheuttavat myös mahdolliset räjähtämättömät ammukset. Ulkomaalaisten kidnappausriski on olemassa. Sähkön jakelussa on merkittäviä katkoja. Puhdasta vettä on heikosti saatavilla.

Suomella ei ole Gazassa edustustoa. Hätätilanteissa tulee olla yhteydessä Suomen suurlähetystöön Tel Avivissa. Suurlähetystön mahdollisuudet avustamiseen Gazassa tai Gazasta poistumiseen ovat kuitenkin erittäin rajalliset, etenkin jos rajanylityspisteet suljetaan kokonaan.

Kulku Länsirannalle ja Länsirannan sisällä on Israelin viranomaisten kontrolloimaa ja liikkuminen tapahtuu Israelin armeijan asettamien lukuisten tarkastuspisteiden kautta. Tarkastuspisteiden aukiolot saattavat muuttua nopeasti. Myös matkailijoiden liikkumista saatetaan estää. Kaikki liikkuminen tulee ajoittaa valoisaan vuorokauden aikaan. Palestiinalaisalueella liikuttaessa passi on pidettävä aina mukana.

Länsirannalla liikuttaessa erityistä varovaisuutta tulee noudattaa tarkastuspisteiden läheisyydessä, Jeninin, Nablusin ja Hebronin alueella sekä siirtokuntien ja pakolaisleirien läheisyydessä. Liikkumista Hebronin vanhassa kaupungissa tulee välttää.

Vältä kaikkia siirtokuntalaisten ja palestiinalaisten mielenosoituksia Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa. Mielenosoitukset johtavat usein väkivaltaisiin yhteenottoihin Israelin turvallisuusviranomaisten ja mielenosoittajien välillä. Näihin mielenosoituksiin osallistuminen voi olla vaarallista. Matkustamista miehitetylle Palestiinalaisalueelle rakennettuihin Israelin siirtokuntiin tulee välttää. Osassa siirtokunnista ulkomaalaisiin voidaan suhtautua vihamielisesti. Kansainvälinen yhteisö pitää siirtokuntia kansainvälisen oikeuden näkökulmasta laittomina.

Israelissa tehdään turvatarkastuksia paljon ja kaikkialla. Kauppakeskusten, supermarkettien, ravintoloiden, pankkien yms. ovella laukkujen sisältö tarkastetaan. Turvatarkastuksilla estetään mahdollisia terroritekoja. Tarkastukset ovat matkailijankin edun mukaisia. Passi, tai kopio passista on syytä pitää aina mukana.

Maahan saavuttaessa ja maasta lähdettäessä erityiset turvatarkastajat esittävät matkustajille kysymyksiä. Tarkastuksiin on syytä suhtautua asiallisesti ja vastata rauhallisesti esitettyihin kysymyksiin. Matkatavarat saatetaan tutkia.

Tutustu Israelin viranomaisten varautumisohjeisiin:
Home Front Command http://www.oref.org.il/894-en/Pakar.aspx(Linkki toiselle web-sivustolle.) - (toimii ainoastaan israelilaisesta IP-osoitteesta)

Seuraa paikallisviranomaisten väestösuojeluvaroituksia ja väestösuojeluohjeita. Seuraa myös paikallisia tiedotusvälineitä.

Suurlähetystö suosittelee, että Israelissa ja Palestiinalaisalueella asuvat ja matkailevat Suomen kansalaiset ilmoittavat henkilötietonsa matkustusilmoitus.fi -palvelun kautta.

Yleiset hätänumerot Israelissa ja Palestiinalaisalueella
Poliisi: 100
Sairaankuljetus: 101
Palokunta: 102

Rikollisuus

Israelissa rikollisuuden määrä vastaa länsimaista tasoa. Normaalia varovaisuutta on viisasta noudattaa varsinkin pimeän aikaan. Matkailukohteissa on taskuvarkaita sekä matkailijoilta rahaa kärttäviä erilaisten palvelujen tarjoajia. Jo turvallisuustilanteenkin takia on hyvä pitää laukut aina omassa hallussa. Turvatoimien tehostaminen on osaltaan vähentänyt muuta rikollisuutta.

Palestiinalaisalueella ulkomaisiin kohdistuva rikollisuus on vähäistä, mutta normaalia varovaisuutta on syytä noudattaa.

Tärkeimmistä asiapapereista kuten passista, luottokorteista ja lentolipuista, on hyvä ottaa kopiot tai valokuvat ja säilyttää ne erillään alkuperäisistä. Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä viipymättä ilmoitus paikalliselle poliisille.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Israelin puolella liikenneväylät ja niihin liittyvä infrastruktuuri on modernia ja hyväkuntoista. Liikennekulttuuri eroaa suomalaisesta. Liikennettä on paljon, ajonopeudet korkeita, ajotyyli toisinaan aggressiivinen ja liikennesääntöihin suhtaudutaan suurpiirteisesti. Liikenteessä tuleekin noudattaa erityistä tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta.

Juutalaisen juhlapyhän Yom Kippurin aikana (syys–lokakuussa) julkinen liikenne, ml. lentoliikenne pysähtyy. Yksityisautoilua ei ole kielletty, mutta on suositeltavaa välttää ajamista mahdollisuuksien mukaan. Maa tyhjenee Yom Kippurina moottoriliikenteestä, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden vallatessa ajoradat.
Autolla ajamista on syytä välttää ultraortodoksien alueilla myös sapattina (perjantain auringonlaskusta lauantain auringonlaskuun), koska siihen voidaan suhtautua vihamielisesti.

Israelin liikenne- ja tieturvallisuusministeriön verkkosivut: https://www.gov.il/en/Departments/ministry_of_transport_and_road_safety(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Palestiinalaisalueella liikennekulttuuri eroaa suuresti suomalaisesta eikä liikennesäännöistä usein välitetä. Ajotyyli on toisinaan aggressiivinen. Autojonot Israelin viranomaisten tarkastuspisteillä ovat usein pitkiä. Tiehidasteet ovat usein ilman merkintää. Tiet ovat huonossa kunnossa erityisesti pienemmissä palestiinalaiskylissä. Toisaalta Israelin rakentamat siirtokuntatiet Länsirannalla ovat moderneja ja valaistuja. Palestiinalaisrekisterikilvillä niihin ei kuitenkaan pääse ilman erillistä lupaa.

Luonnonolot

Talvisin sateiden aikaan monin paikoin voi esiintyä mutavyöryjä ja myös kaupungeissa nopeasti kehittyviä tulvia. Rankkasateiden aikana on noudatettava erityistä varovaisuutta Kuolleenmeren alueella. Sortuma- ja mutavyöryvaaran johdosta teitä saatetaan sulkea nopeasti. Jordan-joen laakso on maanjäristysaluetta. Kuivana kautena maasto- ja metsäpalot ovat mahdollisia.

Israelin viranomaisten toimintaohjeet poikkeuksellisissa luonnonolosuhteissa ja -onnettomuuksissa: http://www.oref.org.il/894-en/Pakar.aspx(Linkki toiselle web-sivustolle.) (toimii ainoastaan israelilaisesta IP-osoitteesta käsin).

Israelin alueen tiesulut ja muut liikenteen poikkeusjärjestelyt päivittyvät nopeasti Waze – navigointijärjestelmään.

Terveys

Koronavirustilanne Israelissahttps://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Paikallinen terveydenhuolto on kallista ja etenkin sairaalamaksut hyvin korkeita.
Tarkista ennen matkaa, mitä matkavakuutuksesi kattaa, mukaan lukien alueellinen kattavuus ja mahdolliset konfliktitilanteet.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Maan lait ja käytännöt

Uskonnollisissa paikoissa on syytä noudattaa varovaisuutta ja kunnioittaa paikallista tapakulttuuria. Palestiinalaisten ja israelilaisten välisten jännitteiden kärjistyminen on mahdollista erityisesti uskonnollisten juhlapyhien aikaan.

Israelin viranomaiset hyväksyvät samaa sukupuolta olevien rekisteröidyn parisuhteen ja monin paikoin, varsinkin valtaosassa Tel Avivia, suhtautuminen on vapaamielistä. On kuitenkin syytä huomioida, että homoseksuaalisuutta myös vastustetaan jopa väkivalloin. Tästä syystä on pidättyväinen käyttäytyminen lähinnä konservatiisilla alueilla suositeltavaa. Tällaisia alueita ovat mm. ultraortodoksien ja muslimien asuinalueet.

Palestiinalaisalueella kulttuuri on konservatiivinen, eikä samaa sukupuolta olevien suhteita hyväksytä.

Länsirannalla, Itä-Jerusalemissa ja Jerusalemin vanhassa kaupungissa, sekä ultraortodoksien alueella liikuttaessa on yleisesti hyvä noudattaa hillittyä pukeutumistapaa.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti. On tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.
Paikallisviranomaisten tiedotteita voi seurata alla olevista linkeistä:

Population and Immigration Authority, Israel: https://www.gov.il/en/departments/topics/corona-subject(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Israelin terveysministeriö: https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Suurlähetystön koronatiedote: https://finlandabroad.fi/web/isr/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/covid-19-koronavirustilanne-israelissa/384951

Jos olet tullut karkotetuksi tai käännytetyksi Israelista tai olet oleskellut maassa laittomasti, tarkista tilanteesi Israelin Helsingin-suurlähetystöstä http://embassies.gov.il/helsinki/Pages/default.aspx(Linkki toiselle web-sivustolle.) tai Israelin sisäministeriöstä https://www.gov.il/en/departments/ministry_of_interior(Linkki toiselle web-sivustolle.) ennen matkaa.

Kaksoiskansalaisia, joilla on sekä palestiinalaishallinnon että jonkun muun valtion myöntämä passi, kohdellaan Israelin taholta palestiinalaisina ja liikkuminen saattaa olla vaikeaa.
Myös henkilöiden, jotka ovat syntyneet Palestiinalaisalueella, nykyisestä kansalaisuudestaan riippumatta, on syytä tarkistaa, tarvitaanko mahdollista maahantulolupaa.

Lisätietoja linkeistä:
https://new.goisrael.com/(Linkki toiselle web-sivustolle.)
http://embassies.gov.il/helsinki/Pages/default.aspx(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Suomen Tel Avivin-suurlähetystö vastaa konsulipalveluista myös Palestiinalaisalueen osalta.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yhteystiedot

Tel Avivin -suurlähetystö

Adgar360 (31. kerros)
Hashlosha Street 2
6706054 TEL AVIV
ISRAEL

+972 3 745 6600

sanomat.tel@formin.fi

https://finlandabroad.fi/web/isr/etusivu
http://www.facebook.com/FinnishEmbassyTelAviv(Linkki toiselle web-sivustolle.)
http://www.twitter.com/FinIsrael(Linkki toiselle web-sivustolle.)
https://www.instagram.com/finlandinisrael/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

bottom of page