Kinneret Tours -Israelin matkoja

Koe pyhä ja eksoottinen Israel

TURVALLISUUDESTA

Matkustustiedotteet, 10.4.2018

Israel: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Raja-alueilla (Gaza, Libanon, Syyria ja Egypti): Noudatettava erityistä varovaisuutta Gaza: Vältettävä kaikkea matkustamista. Länsi- ja Itä-Jerusalemissa sekä Länsirannalla on usein levotonta ja väkivallantekoja. Yksittäisiä väkivallantekoja Israelissa.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä. 
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Valmismatkalaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941079

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Israelissa ja Palestiinalaisalueella terrori-iskujen riski. Levottomuutta ja yksittäisiä väkivallantekoja esiintyy usein etenkin Länsi- ja Itä-Jerusalemissa sekä Länsirannalla. Alueella on myös raketti-iskujen riski.

Ulkomaalaiset eivät ole harkitusti terrorismin kohteena, mutta välillisesti uhka kohdistuu myös heihin. Kivien ja polttopullojen heittely, puukotukset sekä esimerkiksi autolla väkijoukkoon ajamalla tehdyt iskut ovat mahdollisia ja voivat kohdistua myös sivullisiin. 

Israelissa tehdään turvatarkastuksia paljon ja kaikkialla. Passi on aina syytä olla mukana. Maahan saavuttaessa ja maasta lähdettäessä erityiset turvatarkastajat esittävät matkustajille kysymyksiä. Tarkastuksiin on syytä suhtautua asiallisesti ja vastata esitettyihin kysymyksiin. Matkatavarat saatetaan tutkia. Kauppakeskusten, supermarkettien, ravintoloiden, pankkien yms. ovella laukkujen sisältö tarkastetaan. Turvatarkastuksilla estetään mahdollisia terroritekoja. Tarkastukset ovat matkailijankin edun mukaisia.

Itä-Jerusalemin alueella, mukaan lukien vanhakaupunki, on poliittisen tilanteen vuoksi ajoittain hyvin levotonta. Esimerkiksi vanhassa kaupungissa sijaitsevien Al-Aqsan moskeijan ja Länsimuurin (Itkumuurin) alueilla vierailevien on syytä noudattaa tavanomaista suurempaa varovaisuutta ja varautua perusteellisiin turvatarkastuksiin. 

Liikkumista Öljymäellä sekä vanhassa kaupungissa tulee välttää pimeällä. Alueella on esiintynyt taskuvarkauksia ja ajoittain turisteihinkin kohdistunutta väkivaltaa.

Vältä julkisen liikenteen ja Länsi- ja Itä-Jerusalemin läpi kulkevan Light Rail –raitiovaunun käyttöä mahdollisuuksien mukaan. 

Ääriortodoksien asuinalueilla (erityisesti Mea Shearim) on esiintynyt vihamielistä suhtautumista turisteihin, etenkin sapattina.

Tutustu paikallisviranomaisten varautumisohjeisiin:
• Home Front Command (http://www.oref.org.il/894-en/Pakar.aspx)
• Seuraa paikallisviranomaisten väestösuojeluvaroituksia ja väestösuojeluohjeita
• Seuraa myös paikallisia tiedotusvälineitä.

Turistikohde Eilatin turvallisuustilanne on ollut yleisesti ottaen hyvä, mutta raketti- ja muiden iskujen mahdollisuus on olemassa. 

Vältä raja-alueita. Israelin ja Egyptin rajan läheisyydessä, raja-asemilla sekä Egyptin puolella vierailtaessa on tarpeen varautua tavallista perusteellisempiin turvatarkastuksiin sekä turvallisuustilanteesta johtuviin mahdollisiin matkustusviivästyksiin. Teiden turvallisuustilanteen suhteen tulee noudattaa paikallisviranomaisten ohjeita, muun muassa teiden aukiolojen suhteen.

Kaikkea matkustamista Gazaan on vältettävä. Israel kontrolloi Gazan rajanylityspaikkoja. Gazan puolella on pitkin koko Israelin vastaista rajaa Israelin armeijan valvoma niin kutsuttu turvavyöhyke, joka on erityisen riskialtista aluetta. 

Gazan infrastruktuuri on Israelin sotilasoperaation jäljiltä edelleen paikoin vaurioitunut. Erityisen riskin aiheuttavat myös mahdolliset räjähtämättömät ammukset. Ulkomaalaisten kidnappausriski on olemassa. Sähkön ja veden jakelussa on merkittäviä katkoja.

Suomella ei ole Gazassa edustustoa. Hätätilanteissa tulee olla yhteydessä Suomen suurlähetystöön Tel Avivissa. Suurlähetystön mahdollisuudet avustamiseen Gazassa ovat kuitenkin vähäiset, etenkin jos rajanylityspisteet suljetaan kokonaan.

Kulku Länsirannalle on Israelin viranomaisten kontrolloimaa ja liikkuminen tapahtuu Israelin armeijan tarkastuspisteiden kautta. Kaikki liikkuminen tulee ajoittaa valoisaan vuorokauden aikaan. Palestiinalaisalueella henkilöllisyyspaperit on pidettävä aina mukana.

Länsirannalla erityistä varovaisuutta tulee noudattaa Israelin tarkastuspisteiden läheisyydessä, liikuttaessa Länsirannalla Jeninin, Nablusin ja Hebronin alueella sekä siirtokuntien ja pakolaisleirien läheisyydessä. Liikkumista Hebronin vanhassa kaupungissa tulee välttää. 

Vältä kaikkia siirtokuntalaisten ja palestiinalaisten mielenosoituksia Länsirannalla, ml. Itä-Jerusalem. Muun muassa Bil'inin, Ni’linin ja Nabi Salehin kylissä on perjantaisin mielenosoituksia niin sanotun turva-aidan reittiä vastaan. Nämä mielenosoitukset johtavat usein väkivaltaisiin yhteenottoihin Israelin armeijan ja mielenosoittajien välillä. Näihin mielenosoituksiin osallistuminen on hyvin vaarallista. Matkustamista Palestiinalaisalueelle rakennettuihin laittomiin siirtokuntiin tulee välttää, osassa siirtokunnista voidaan suhtautua vihamielisesti ulkomaalaisiin. 

Suurlähetystö suosittelee, että Israelissa ja Palestiinalaisalueella asuvat ja matkailevat Suomen kansalaiset ilmoittavat henkilötietonsa matkustusilmoitus.fi-palvelun kautta.

Yleiset hätänumerot Israelissa ja Palestiinalaisalueella
Poliisi: 100
Sairaankuljetus: 101
Palokunta: 102

Rikollisuus

Rikollisuutta ei Israelissa ole sen enempää kuin länsimaissa yleensä. Normaalia varovaisuutta on viisasta noudattaa varsinkin pimeän aikaan. Peukalokyydillä matkustaminen ei ole turvallista. Turistikohteissa on taskuvarkaita sekä turisteilta rahaa kärttäviä erilaisten palvelujen tarjoajia. Jo turvallisuustilanteenkin takia on hyvä pysyä aina omien laukkujen läheisyydessä. Turvatoimien tehostaminen on osaltaan vähentänyt muuta rikollisuutta.

Palestiinalaisalueella ulkomaisiin kohdistuva rikollisuus on vähäistä, mutta normaalia varovaisuutta on syytä noudattaa.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta. 

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Israelin puolella liikenneväylät ja niihin liittyvä infrastruktuuri on modernia ja hyväkuntoista. Liikennekulttuuri eroaa suomalaisesta. Liikennettä on paljon, ajonopeudet korkeita, ajotyyli toisinaan aggressiivinen ja liikennesääntöihin suhtaudutaan suurpiirteisesti. Liikenteessä tuleekin noudattaa erityistä tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta. 

Juutalaisen juhlapyhän yom kippurin aikana (syys–lokakuussa) autolla ajo on kiellettyä ja maa tyhjeneekin moottoriliikenteestä täysin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden vallatessa ajoradat.

Israelin liikenne- ja tieturvallisuusministeriön verkkosivut: http://en.mot.gov.il/

Palestiinalaisalueella liikennekulttuuri eroaa suuresti suomalaisesta eikä liikennesäännöistä usein välitetä. Ajotyyli on toisinaan aggressiivinen. Autojonot Israelin viranomaisten tarkastuspisteillä ovat usein pitkiä. Tiehidasteet ovat usein ilman merkintää. Tiet ovat huonossa kunnossa erityisesti pienemmissä palestiinalaiskylissä. Toisaalta Israelin rakentamat siirtokuntatiet Länsirannalla ovat moderneja ja valaistuja. Palestiinalaisrekisterikilvillä niihin ei kuitenkaan pääse ilman erillistä lupaa.

Luonnonolot

Talvisin sateiden aikaan monin paikoin voi esiintyä mutavyöryjä. Jordanjoen laakso on maanjäristysaluetta. Kuivana kautena maasto- ja metsäpalot ovat mahdollisia.

Paikallisen viranomaisen toimintaohjeet poikkeuksellisissa luonnonolosuhteissa ja -onnettomuuksissa: http://www.oref.org.il/894-en/Pakar.aspx

Terveys

Paikallinen terveydenhuolto on kallista ja etenkin sairaalamaksut hyvin korkeita.

Tarkista ennen matkaa, mitä matkavakuutuksesi kattaa, mukaan lukien alueellinen kattavuus ja mahdolliset konfliktitilanteet.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua. 

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Uskonnollisissa paikoissa on syytä noudattaa varovaisuutta ja kunnioittaa paikallista tapakulttuuria. Israelin arabien ja juutalaisten välisten jännitteiden kärjistyminen on mahdollista erityisesti uskonnollisten juhlapyhien aikaan.

Israelin viranomaiset hyväksyvät samaa sukupuolta olevien rekisteröidyn parisuhteen ja varsinkin suurissa kaupungeissa suhtautuminen on vapaamielistä. On kuitenkin syytä huomioida, että ääriuskonnolliset piirit vastustavat homoseksuaalisuutta voimakkaasti. Koska heidän reaktionsa saattavat olla hyvinkin arvaamattomia, jopa väkivaltaisia, on pidättyväinen käyttäytyminen lähinnä heidän asuinalueillaan suositeltavaa.

Jerusalemissa liikuttaessa on yleisesti syytä noudattaa hillittyä pukeutumistapaa.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat http://formin.finland.fi/passi/

Kaksoiskansalaisia, joilla on sekä palestiinalaishallinnon että jonkun muun valtion myöntämä passi, kohdellaan Israelin taholta palestiinalaisina ja liikkuminen saattaa olla vaikeaa. 

Jos olet tullut karkotetuksi tai käännytetyksi Israelista tai olet oleskellut maassa laittomasti, tarkista tilanteesi Israelin Helsingin-suurlähetystöstä http://embassies.gov.il/helsinki/Pages/default.aspxtai Israelin sisäministeriöstä http://www.moin.gov.il/Pages/default.aspx ennen matkaa.

Myös henkilöiden, jotka ovat syntyneet Palestiinalaisalueella, nykyisestä kansalaisuudestaan riippumatta, on syytä tarkistaa, tarvitaanko mahdollista maahantulolupaa.

https://new.goisrael.com/

http://embassies.gov.il/helsinki/Pages/default.aspx

Yhteystiedot

Tel Avivin -suurlähetystö

Adgar360 (31. kerros)
Hashlosha Street 2
6706054 TEL AVIV
ISRAEL

+972 3 745 6600

sanomat.tel@formin.fi

http://www.finland.org.il
www.facebook.com/FinnishEmbassyTelAviv
http://www.twitter.com/FinIsrael

Päivystys: Kun edustusto on suljettuna, voit hätätapauksissa ottaa yhteyttä ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

....................................

Tämä dokumentti

Päivitetty 7.12.2017

 

© Suomen suurlähetystö, Tel Aviv 

Palestiinalaisalue: matkustustiedote
Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Raja-alueilla (Gaza, Libanon, Syyria ja Egypti): Noudatettava erityistä varovaisuutta Gaza: Vältettävä kaikkea matkustamista. Länsi- ja Itä-Jerusalemissa sekä Länsirannalla on usein levotonta ja väkivallantekoja. Yksittäisiä väkivallantekoja Israelissa.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä. 
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Valmismatkalaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941079

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Israelissa ja Palestiinalaisalueella terrori-iskujen riski. Levottomuutta ja yksittäisiä väkivallantekoja esiintyy usein etenkin Länsi- ja Itä-Jerusalemissa sekä Länsirannalla. Alueella on myös raketti-iskujen riski.

Ulkomaalaiset eivät ole harkitusti terrorismin kohteena, mutta välillisesti uhka kohdistuu myös heihin. Kivien ja polttopullojen heittely, puukotukset sekä esimerkiksi autolla väkijoukkoon ajamalla tehdyt iskut ovat mahdollisia ja voivat kohdistua myös sivullisiin. 

Israelissa tehdään turvatarkastuksia paljon ja kaikkialla. Passi on aina syytä olla mukana. Maahan saavuttaessa ja maasta lähdettäessä erityiset turvatarkastajat esittävät matkustajille kysymyksiä. Tarkastuksiin on syytä suhtautua asiallisesti ja vastata esitettyihin kysymyksiin. Matkatavarat saatetaan tutkia. Kauppakeskusten, supermarkettien, ravintoloiden, pankkien yms. ovella laukkujen sisältö tarkastetaan. Turvatarkastuksilla estetään mahdollisia terroritekoja. Tarkastukset ovat matkailijankin edun mukaisia.

Itä-Jerusalemin alueella, mukaan lukien vanhakaupunki, on poliittisen tilanteen vuoksi ajoittain hyvin levotonta. Esimerkiksi vanhassa kaupungissa sijaitsevien Al-Aqsan moskeijan ja Länsimuurin (Itkumuurin) alueilla vierailevien on syytä noudattaa tavanomaista suurempaa varovaisuutta ja varautua perusteellisiin turvatarkastuksiin. 

Liikkumista Öljymäellä sekä vanhassa kaupungissa tulee välttää pimeällä. Alueella on esiintynyt taskuvarkauksia ja ajoittain turisteihinkin kohdistunutta väkivaltaa.

Vältä julkisen liikenteen ja Länsi- ja Itä-Jerusalemin läpi kulkevan Light Rail –raitiovaunun käyttöä mahdollisuuksien mukaan. 

Ääriortodoksien asuinalueilla (erityisesti Mea Shearim) on esiintynyt vihamielistä suhtautumista turisteihin, etenkin sapattina.

Tutustu paikallisviranomaisten varautumisohjeisiin:
• Home Front Command (http://www.oref.org.il/894-en/Pakar.aspx)
• Seuraa paikallisviranomaisten väestösuojeluvaroituksia ja väestösuojeluohjeita
• Seuraa myös paikallisia tiedotusvälineitä.

Turistikohde Eilatin turvallisuustilanne on ollut yleisesti ottaen hyvä, mutta raketti- ja muiden iskujen mahdollisuus on olemassa. 

Vältä raja-alueita. Israelin ja Egyptin rajan läheisyydessä, raja-asemilla sekä Egyptin puolella vierailtaessa on tarpeen varautua tavallista perusteellisempiin turvatarkastuksiin sekä turvallisuustilanteesta johtuviin mahdollisiin matkustusviivästyksiin. Teiden turvallisuustilanteen suhteen tulee noudattaa paikallisviranomaisten ohjeita, muun muassa teiden aukiolojen suhteen.

Kaikkea matkustamista Gazaan on vältettävä. Israel kontrolloi Gazan rajanylityspaikkoja. Gazan puolella on pitkin koko Israelin vastaista rajaa Israelin armeijan valvoma niin kutsuttu turvavyöhyke, joka on erityisen riskialtista aluetta. 

Gazan infrastruktuuri on Israelin sotilasoperaation jäljiltä edelleen paikoin vaurioitunut. Erityisen riskin aiheuttavat myös mahdolliset räjähtämättömät ammukset. Ulkomaalaisten kidnappausriski on olemassa. Sähkön ja veden jakelussa on merkittäviä katkoja.

Suomella ei ole Gazassa edustustoa. Hätätilanteissa tulee olla yhteydessä Suomen suurlähetystöön Tel Avivissa. Suurlähetystön mahdollisuudet avustamiseen Gazassa ovat kuitenkin vähäiset, etenkin jos rajanylityspisteet suljetaan kokonaan.

Kulku Länsirannalle on Israelin viranomaisten kontrolloimaa ja liikkuminen tapahtuu Israelin armeijan tarkastuspisteiden kautta. Kaikki liikkuminen tulee ajoittaa valoisaan vuorokauden aikaan. Palestiinalaisalueella henkilöllisyyspaperit on pidettävä aina mukana.

Länsirannalla erityistä varovaisuutta tulee noudattaa Israelin tarkastuspisteiden läheisyydessä, liikuttaessa Länsirannalla Jeninin, Nablusin ja Hebronin alueella sekä siirtokuntien ja pakolaisleirien läheisyydessä. Liikkumista Hebronin vanhassa kaupungissa tulee välttää. 

Vältä kaikkia siirtokuntalaisten ja palestiinalaisten mielenosoituksia Länsirannalla, ml. Itä-Jerusalem. Muun muassa Bil'inin, Ni’linin ja Nabi Salehin kylissä on perjantaisin mielenosoituksia niin sanotun turva-aidan reittiä vastaan. Nämä mielenosoitukset johtavat usein väkivaltaisiin yhteenottoihin Israelin armeijan ja mielenosoittajien välillä. Näihin mielenosoituksiin osallistuminen on hyvin vaarallista. Matkustamista Palestiinalaisalueelle rakennettuihin laittomiin siirtokuntiin tulee välttää, osassa siirtokunnista voidaan suhtautua vihamielisesti ulkomaalaisiin. 

Suurlähetystö suosittelee, että Israelissa ja Palestiinalaisalueella asuvat ja matkailevat Suomen kansalaiset ilmoittavat henkilötietonsa matkustusilmoitus.fi-palvelun kautta.

Yleiset hätänumerot Israelissa ja Palestiinalaisalueella
Poliisi: 100
Sairaankuljetus: 101
Palokunta: 102

Rikollisuus

Rikollisuutta ei Israelissa ole sen enempää kuin länsimaissa yleensä. Normaalia varovaisuutta on viisasta noudattaa varsinkin pimeän aikaan. Peukalokyydillä matkustaminen ei ole turvallista. Turistikohteissa on taskuvarkaita sekä turisteilta rahaa kärttäviä erilaisten palvelujen tarjoajia. Jo turvallisuustilanteenkin takia on hyvä pysyä aina omien laukkujen läheisyydessä. Turvatoimien tehostaminen on osaltaan vähentänyt muuta rikollisuutta.

Tärkeimmistä asiapapereista kuten passista, luottokorteista ja lentolipuista on hyvä ottaa kopiot ja säilyttää erillään alkuperäisistä tai skannattuna sähköisesti saatavana. Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä välittömästi ilmoitus paikalliselle poliisille.

Palestiinalaisalueella ulkomaisiin kohdistuva rikollisuus on vähäistä, mutta normaalia varovaisuutta on syytä noudattaa.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta. 

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Israelin puolella liikenneväylät ja niihin liittyvä infrastruktuuri on modernia ja hyväkuntoista. Liikennekulttuuri eroaa suomalaisesta. 

Liikennettä on paljon, ajonopeudet korkeita, ajotyyli toisinaan aggressiivinen ja liikennesääntöihin suhtaudutaan suurpiirteisesti. Liikenteessä tuleekin noudattaa erityistä tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta. 

Juutalaisen juhlapyhän yom kippurin aikana (syys–lokakuussa) autolla ajo on kiellettyä ja maa tyhjeneekin moottoriliikenteestä täysin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden vallatessa ajoradat.

Israelin liikenne- ja tieturvallisuusministeriön verkkosivut: http://en.mot.gov.il/

Palestiinalaisalueella liikennekulttuuri eroaa suuresti suomalaisesta eikä liikennesäännöistä usein välitetä. Ajotyyli on toisinaan aggressiivinen. Autojonot Israelin viranomaisten tarkastuspisteillä ovat usein pitkiä. Tiehidasteet ovat usein ilman merkintää. Tiet ovat huonossa kunnossa erityisesti pienemmissä palestiinalaiskylissä. Toisaalta Israelin rakentamat siirtokuntatiet Länsirannalla ovat moderneja ja valaistuja. Palestiinalaisrekisterikilvillä niihin ei kuitenkaan pääse ilman erillistä lupaa.

Luonnonolot

Talvisin sateiden aikaan monin paikoin voi esiintyä mutavyöryjä. Jordanjoen laakso on maanjäristysaluetta. Kuivana kautena maasto- ja metsäpalot ovat mahdollisia.

Paikallisen viranomaisen toimintaohjeet poikkeuksellisissa luonnonolosuhteissa ja -onnettomuuksissa: http://www.oref.org.il/894-en/Pakar.aspx

Terveys

Paikallinen terveydenhuolto on kallista ja etenkin sairaalamaksut hyvin korkeita.

Tarkista ennen matkaa, mitä matkavakuutuksesi kattaa, mukaan lukien alueellinen kattavuus ja mahdolliset konfliktitilanteet.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua. 

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Uskonnollisissa paikoissa on syytä noudattaa varovaisuutta ja kunnioittaa paikallista tapakulttuuria. Israelin arabien ja juutalaisten välisten jännitteiden kärjistyminen on mahdollista erityisesti uskonnollisten juhlapyhien aikaan.

Israelin viranomaiset hyväksyvät samaa sukupuolta olevien rekisteröidyn parisuhteen ja varsinkin suurissa kaupungeissa suhtautuminen on vapaamielistä. On kuitenkin syytä huomioida, että ääriuskonnolliset piirit vastustavat homoseksuaalisuutta voimakkaasti. Koska heidän reaktionsa saattavat olla hyvinkin arvaamattomia, jopa väkivaltaisia, on pidättyväinen käyttäytyminen lähinnä heidän asuinalueillaan suositeltavaa.

Jerusalemissa liikuttaessa on yleisesti syytä noudattaa hillittyä pukeutumistapaa.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat http://formin.finland.fi/passi/

Kaksoiskansalaisia, joilla on sekä palestiinalaishallinnon että jonkun muun valtion myöntämä passi, kohdellaan Israelin taholta palestiinalaisina ja liikkuminen saattaa olla vaikeaa. 

Jos olet tullut karkotetuksi tai käännytetyksi Israelista tai olet oleskellut maassa laittomasti, tarkista tilanteesi Israelin Helsingin-suurlähetystöstä http://embassies.gov.il/helsinki/Pages/default.aspx tai Israelin sisäministeriöstä http://www.moin.gov.il/Pages/default.aspx ennen matkaa.

Myös henkilöiden, jotka ovat syntyneet Palestiinalaisalueella, nykyisestä kansalaisuudestaan riippumatta, on syytä tarkistaa, tarvitaanko mahdollista maahantulolupaa.

https://new.goisrael.com/
http://embassies.gov.il/helsinki/Pages/default.aspx

Yhteystiedot

Tel Avivin -suurlähetystö

Kanion Ramat Aviv (9. kerros)
Einstein Street 40
69101 TEL AVIV
ISRAEL

+972 3 745 6600

sanomat.tel@formin.fi

www.finland.org.il
www.facebook.com/FinnishEmbassyTelAviv
http://www.twitter.com/FinIsrael

Päivystys: Kun edustusto on suljettuna, voit hätätapauksissa ottaa yhteyttä ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.