Kinneret Tours -Israelin matkoja

Koe pyhä ja eksoottinen Israel

REISEVILKÅR KINNERET TOURS
OG MER INFORMASJON

 

PÅMELDING

       Når du melder deg på reisen, vennligst skriv ditt fulle navn slik det står i passet ditt, din adresse, fødselsdato og passnummer,

       telefonnummer og e-postadresse.

       Påmelding til utflukter: Det er fint om du melder deg på de utfluktene du ønsker å bli med på samtidig når du melder deg på turen. 

       Du kan også melde deg på ulike utflukter ca 1 måned før turen og muligens også i Israel.

 

 

BETALING AV TUREN

 • Når du melder deg på en reise sender vi en faktura på kr 1.500.  Resten at turprisen får du faktura på ca 1-2 måneder før turen starter. 

         Turprisen inkluderer fly, og Israel pakke. Israel pakken inkluderer alle forflytninger i Israel, hoteller med halvpensjon og tips på utflukter.

 

 • Reisen skal betales til stiftelsen Hjelp til Russland, kontonr. 3000.33.62538 merket Israel-tur.

 

REISEOG AVBESTILLINGSFORSIKRING

 • Du må selv sørge for egen reiseforsikring. Dette er viktig fordi sykehusets kostnader i Israel er svært høye. Det er fornuftig å sørge for at du har

         reise- og avbestillingsforsikring  ved påmelding av en tur. Om noe skulle hende med deg, for eksempel en ulykke som gjør at du ikke kan reise kan du få              refundert utgiftene fra forsikringsselskapet.

 

 •  Kinneret Tours er ikke ansvarlig for om du mister bagasjen din eller om bagasjen blir stjålet..

 

 •  Programmet du har fått er foreløpig og Kinneret Tours kan, når ytre forhold gjør det nødvendig, gjøre forandringer i programmet.

        Blir det forandringer som er nødvendig er Kinneret Tours klare til å komme med andre tilbud helt til turen er ferdig.

        Kinneret Tours ansatte bor hovedsakelig i Israel, så vi er i nærheten, og klar til å hjelpe i tilfelle noen spørsmål.

 

GENERELL INFORMASJON

 • Passet må være gyldig i minst 6 mnd etter at turen er avsluttet.

 • Norske statsborgere trenger ikke visum til Israel når reisen er under 3 måneder..

 • Israel – reiseinformasjon,  Statsministeren Kontor

 

       www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_israel/id2417120/

 

 •  Kinneret Tours er ikke ansvarlig for brosjyrer eller internettsider ved   eventuelle fremtidige feil som er presentert.

 

 • Kinneret Tours har rett til å endre prisene dersom forhold som ligger utenfor vår kontroll gjør det nødvendig. Det gjelder i første rekke valuta og drivstoffpriser. Men prisøkninger er svært sjeldne, fordi selv i vanskelige situasjoner ønsker Kinneret Tours og gjøre sitt beste for å fortsette og prøve

      å holde seg til den avtalen som står på kontrakten om prisen.

 

OVERFØRE EN TUR TIL ANDRE

 • Påmelding til en tur er en personlig sak, og vi ber deg om å informere oss om påmeldingen din er usikker på om du kan delta på turen. Overføringen kan være mulig å søke, Om det er mulig avhenger av sesongmessige forhold og detaljene for den turen du har meldt deg på. .

 

AVBESTILLING AV TUREN

 • Avbestilling ved sykdom: Avbestillingsforsikringen gjør at du slipper å betale noe av turprisen selv dersom avbestillingen skyldes sykdom hos den reisende, eller død og sykdom hos personer i hans/hennes husstand eller nærmeste familie (dvs. ektefelle, foreldre, barn, svigerforeldre eller søsken). Ta kontakt med forsikringsselskapet som forsikringen er tegnet hos. Legeattest må fremlegges snarest mulig etter avmeldingen.
   

 • Ved annen avbestilling: Avbestilling skal skje skriftlig. Manglende innbetaling av depositum, gjelder ikke som avbestilling. Ved annen avbestilling eller uteblivelse gjelder følgende avbestillingsregler:

 • Avbestilles turen mer enn 66 dager før avreisedato, kreves et gebyr på kr. 3.000.

 • Avbestilles turen fra 66 dager og innen 35 dager før avreisedato, vil det kreves 50 % av turprisen.

 • Avbestilles turen 35 dager eller mindre før avreisedato, eller ved manglende fremmøte avreisedagen, vil 100 % av turprisen kreves inn.

      Det samme gjelder dersom man mangler de nødvendige papirer for å delta på hele reisen.

 

KINNERET TOURS Y-1981817-9

 • Kinneret Tours har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet I Finland. Garantien gjelder for alle europeiske land.